Địa chỉ

11 Phạm Ngũ Lão, P3, Đà Lạt, Lâm Đồng

E-mail

trahalinh@gmail.com

Điện thoại

0819.052.052

Liên hệ Trà Hà Linh